ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-20-9-1939-2338395

ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ: […] η εφημερίς «Ρωμαίος Παρατηρητής», επίσημον όργανον της Αγίας Εδρας, σχολιάζουσα την κατάστασιν εις την Ανατολικήν Ευρώπην, γράφει ότι δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν συντόμως προστριβαί μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου.

ΟΜΙΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ [στο Ντάντσιχ]: «Είμαι υπερήφανος διότι μου επιτίθενται. Αν οι άνθρωποι αυτοί φαντάζωνται ότι θα απομακρύνουν τον γερμανικόν λαόν από εμέ, αυτό σημαίνει ή ότι θεωρούν τους Γερμανούς ως ανθρώπους χωρίς χαρακτήρα ή τους θεωρούν τόσον κουτούς όσον είναι οι ίδιοι. Επί είκοσιν ολόκληρα έτη ο εθνικοσοσιαλισμός έκαμεν τους Γερμανούς πρωτίστως άνδρας. Ο γερμανικός λαός δεν επετέθη, υπέστη επίθεσιν. Πιστεύω ότι οι Αγγλοι θα αντιληφθούν ότι οι πολιτικοί των τους ώθησαν εις ένα πόλεμον του οποίου ο μόνος λόγος είναι η εξυπηρέτησις των συμφερόντων μιας μικρής κλίκας. […]».

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ: Καθορίζομεν σταθεράς τιμάς των ειδών διατροφής και βιωτικών αναγκών εν γένει, των τε εγχωρίων και αλλοδαπών, τας τοιαύτας χονδρικής και λιανικής πωλήσεως της 22ας Αυγούστου 1939, απαγορευομένης της αυξήσεώς των πέραν του μέσου όρου των τιμών πωλήσεως της 22ας Αυγούστου 1939.