ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-25-9-1939-2339144

ΡΗΝΟΣ: Οι Γάλλοι […] υπογραμμίζουν ότι τα γαλλικά σύνορα σχηματίζουν μίαν γωνίαν, της οποίας το κάτω δεξιόν μέρος εφάπτεται σχεδόν του Ρήνου. Η λεπτομέρεια αυτή αποτελεί πρόσκομμα εις την προέλασιν του πεζικού και υποχρεώνει τους αντιπάλους εις την διεξαγωγήν μόνον αγώνος πυροβολικού, εκ του μακρόθεν.

ΣΟΠΕΝ: Σαράντα περίπου χιλιόμετρα δυτικώς της Βαρσοβίας, εις την περιοχήν ακριβώς που την θερίζουν σήμερα αι οβίδες των γερμανικών τηλεβόλων, υπάρχει ένα μικρό χωριό, το Ζελαζόβα-Βόλα. […] Το χωριό αυτό αποτελεί ένα από τα κέντρα του πολιτισμού όλων των λαών και όλων των εποχών, διότι εκεί εγεννήθη ο μέγας Πολωνός μουσουργός Φρειδερίκος Σοπέν.

EK ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η εκ περιτροπής εργασία θα συνίσταται είτε εις τον περιορισμόν των ωρών εργασίας των μισθωτών είτε εις τον καθορισμόν ανωτάτου αριθμού ημερομισθίων, άτινα θα δύναται να πραγματοποιή έκαστος μισθωτός κάθε εβδομάδα ή κατά μήνα ή άλλην χρονικήν περίοδον, ώστε να επιτυγχάνεται η πραγματοποίησις υπό των μισθωτών του αυτού περίπου αριθμού των ημερομισθίων.