ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-27-9-1939-2339509

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΙΤΛΕΡ: Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον μεταδίδει ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ μετέβη χθες ανατολικώς του ποταμού Μπζούρα, όπου προ ολίγων ημερών διεξήχθη μεγάλη μάχη ήτις και ετερματίσθη. Πτήσις υπεράνω του Βιστούλα κατέδειξε πόσον οι Πολωνοί παρημέλησαν τον ποταμόν αυτόν, ο οποίος είναι ήδη αδύνατον να χρησιμοποιηθή υπό της ναυσιπλοΐας σήμερον. Το αεροπλάνον του Φύρερ προσεγειώθη εις αεροδρόμιον ευρισκόμενον εις τα πέριξ της Βαρσοβίας, μέσω των στρατευμάτων του.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Παρίσιοι – Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Αλμπέρ Σαρρώ υπέβαλε διάταγμα το οποίον ενεκρίθη και υπεγράφη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν και διά του οποίου διαλύεται το γαλλικόν κομμουνιστικόν κόμμα. Το μέτρον θεωρείται ως απάντησις της Γαλλίας εις το γερμανοσοβιετικόν σύμφωνον και την ρωσσικήν εισβολήν εις την Πολωνίαν.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Εδημοσιεύθη αγορανομική διάταξις έχουσα ως εξής: Απαγορεύομεν τας προαγοράς και αγοράς παρ’ οιουδήποτε, εγχωρίου αραβοσίτου και ορύζης νέας εσοδείας. Επίσης απαγορεύομεν την εκ μέρους των παραγωγών και γενικώς πάσης φύσεως κατόχων ελευθέραν διάθεσιν μέχρι νεωτέρας αποφάσεως ημών αραβοσίτου και ορύζης νέας εσοδείας.