ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνική συνευθύνη

Το προσφυγικό δεν λύνεται χωρίς διεθνή συνεργασία. Οσο όμως οι ροές πλημμυρίζουν τη μεθόριο, χρειάζεται εσωτερικός συντονισμός. Χρειάζεται ισόρροπη κατανομή του βάρους της φιλοξενίας, καθώς τα νησιά έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους. Η κυβέρνηση πρέπει να εγγυηθεί κατάλληλες δομές, που δεν θα υπερφορτωθούν. Αλλά το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τη συνεργασία των τοπικών αρχών. Και, κυρίως, χωρίς την ανοχή των τοπικών κοινωνιών. Τα νησιά δεν είναι άλλη χώρα για να αφεθούν μόνα τους.