ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα εµπόδια µετά την αφετηρία

Λέγεται ότι η κυβέρνηση «έχει κερδίσει τις εντυπώσεις». Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πιο σύνθετη. Η πολιτική αλλαγή που σηµατοδότησαν οι εκλογές της 7ης Ιουλίου δεν συντελείται µόνο στο επίπεδο των εντυπώσεων. Αποτυπώνεται και στη ραγδαία βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και της διεθνούς εικόνας της χώρας. Τώρα, όµως, η κυβέρνηση θα κριθεί στα δύσκολα. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι µπορεί να κόψει τους κόµπους της γραφειοκρατίας. Να προωθήσει µεταρρυθµίσεις αντιστεκόµενη στα πελατειακά της γονίδια. Να αντιµετωπίσει πιέσεις συµφερόντων που δεν θα πάψουν να προσπαθούν να επιβληθούν µε ολιγαρχικούς όρους. Η χώρα δεν άλλαξε µέσα σε τρεις µήνες. Απλώς οι «εντυπώσεις» δείχνουν ότι µπορεί να αλλάξει.