ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-10-1939

ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Κατά την διάρκειαν του πρώτου μηνός του πολέμου, η γερμανική αεροπορία απώλεσε κατά τας άνωθεν της γραμμής Ζίγκφρηντ καθημερινάς αερομαχίας τριπλάσιον αριθμόν αεροπλάνων από την γαλλικήν. […] Απωλέσθησαν οκτώ γαλλικά αεροπλάνα και είκοσι τέσσαρα γερμανικά.

ΑΔΥΝΑΤΟΣ: […] η εφημερίδα «Νιου Γιορκ Γουώρλντ Τέλεγκραφ» δημοσιεύει συνέντευξη του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Χούβερ εκφράζοντας την πεποίθησίν του ότι ήττα της Βρεταννίας και της Γαλλίας είναι αδύνατος. «Οι Αγγλοι και οι Γάλλοι, είπεν ο κ. Χούβερ, δύνανται να κυριαρχούν των επτά θαλασσών της υφηλίου παρά τα υποβρύχια και τα αεροπλάνα […]».

ΑΝΕΡΓΙΑ: «Προς αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, που αφορούν την εργασία και συνεπώς τη ζωή των εργαζομένων, έλαβα τ’ αναγκαία μέτρα διά του Νόμου 2000 της 2ας Οκτωβρίου 1939, που δίνουν την ευχέρεια στον Υφυπουργό της Εργασίας ν’ αντιμετωπίση κάθε απρόοπτο, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει στην Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, διά της ιδρύσεως “Εργατικής Οργανώσεως Μετακινήσεως και Προστασίας Ανέργων”, τις δυνατότητες προς μετακίνησιν ανέργων, όπου ήθελε σημειωθή ζήτημα εργατικών χειρών» [Ι. Μεταξάς].