ΑΠΟΨΕΙΣ

Συνδικαλισμός και συνδικαλιστές

Kανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα στην απεργία. Αμφισβητείται μόνον ο τρόπος, που συχνά το δικαίωμα σπαταλιέται. Κανείς δεν αμφισβητεί και την αξία του συνδικαλισμού, χωρίς τον οποίο οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε θέση ασύμμετρα μειονεκτική. Ο συνδικαλισμός, όμως, δεν υπάρχει για τα συμφέροντα των συνδικαλιστών. Οι καλά δικτυωμένες μειοψηφίες που άνθησαν ως βραχίονες της κομματικής εξουσίας –όλων των κομμάτων– έχουν χάσει τη νομιμοποίησή τους και την επαφή τους με τις ανάγκες των εργαζομένων. Κανένας νόμος δεν χρειάζεται για να τις καταργήσει. Αλλά και κανένας νόμος δεν θα μπορούσε πια να τις διασώσει. Ο νομοθέτης μπορεί απλώς να διευκολύνει τον συνδικαλισμό των πολλών.