ΑΠΟΨΕΙΣ

Το κόστος της περαίωσης

Η ανάγκη για «έσοδα τώρα» δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος πολιτικής. Η κυοφορούμενη απόφαση για μία ακόμη «περαίωση» εντάσσεται μάλλον σε αυτήν την κατηγορία. Συνιστά βιαστική οπισθοδρόμηση σε μια ευκαιριακή εισπρακτική μέθοδο, που, πέραν του αμφιλεγόμενου οικονομικού της αποτελέσματος, καταλήγει να διαιωνίζει την κουλτούρα της φορολογικής ασυνέπειας.