Σκουπίδια και ιδιώτες

19" χρόνος ανάγνωσης

Ο συνδικαλισμός στην Αυτοδιοίκηση υπονόμευσε τον εαυτό του. Οι τελετουργικά επαναλαμβανόμενες αντικοινωνικές κινητοποιήσεις στην καθαριότητα τον απονομιμοποίησαν. Το αίτημα να έχουν οι δήμοι τη δυνατότητα να συμπράττουν με ιδιωτικούς φορείς, ώστε να εκπληρώνουν την αποστολή τους έναντι των πολιτών, ήταν ώριμο πολύ πριν αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία η παρούσα κυβέρνηση. Το πιο πειστικό επιχείρημα υπέρ της προωθούμενης ρύθμισης είναι οι λόφοι σκουπιδιών στους δρόμους.