ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-11-1939

ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ: Το γερμανικόν πυροβολικόν εξέτεινε την δράσιν του, ενώ ταυτοχρόνως συνεχίσθη εφ’ ολοκλήρου του μετώπου η συνήθης δράσις των στοιχείων επαφής: περιπολιών και ανιχνευτικών σωμάτων. […] Εις τα μετόπισθεν και επί του οροπεδίου του Φόρμπαχ, […] το γερμανικόν πυροβολικόν έβαλλε […] ρίψαν κατά την χθεσινήν ημέραν περί τας 150 οβίδας. […] Το γαλλικόν πυροβολικόν απήντησεν αμέσως.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ: Κατά τον χθεσινόν πανηγυρισμόν της 30ετηρίδος της καλλιτεχνικής δράσεως της κας Μαρίκας Κοτοπούλη εις τον «Παρνασσόν», ο συνεργάτης μας Ακαδημαϊκός κ. Σπ. Μελάς ωμίλησεν ως εξής: «[…] Στ’ όνομα του Πανελληνίου που δίδαξες και μάγεψες· στ’ όνομα των συναδέλφων που  ανέδειξες και των ηθοποιών που μόρφωσες· στ’ όνομα της θεατρικής τέχνης και της θεατρικής ποιήσεως, στ’ όνομα του παλαιού τούτου πνευματικού σωματείου, σας εκφράζω το θαυμασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη όλων! Αν η αυλαία όταν πέφτη σβύνει για πάντα την εικόνα των υπερόχων δημιουργιών σου· αν το έργο του ηθοποιού είναι τόσο αχάριστο, εσείς μιλήσατε βαθύτατα στην ψυχή των διαλεχτών […]».