ΑΠΟΨΕΙΣ

Το σημαντικότερο έλλειμμα είναι αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης

Συνήθως η προσοχή της κοινής γνώμης κατευθύνεται σε συγκεκριμένα ελλείμματα. Απασχολεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, ίσως και το έλλειμμα αποταμίευσης. Κι όμως όλα αυτά, είναι ελλείμματα που δημιουργούνται ή εξαφανίζονται επειδή κάποια στοιχεία αυξάνονται ή μειώνονται. Υπάρχει ένα άλλο, διαφορετικό έλλειμμα που δεν διαμορφώνεται εξαιτίας συγκεκριμένων αριθμών, αλλά επειδή η αντίληψη που επικρατεί είναι συγκεκριμένη. Είναι το έλλειμμα διακυβέρνησης. Το σημαντικότερο έλλειμμα της χώρας είναι η έλλειψη ορθής διακυβέρνησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το έλλειμμα εταιρικής διακυβέρνησης δεν προκύπτει επειδή κάποια στιγμή οι εισπράξεις είναι χαμηλές και τα έξοδα μεγάλα. Προκύπτει όταν ο τρόπος λειτουργίας και η νοοτροπία που επικρατεί δεν στηρίζονται σε αρχές αλλά στην αυθαιρεσία της στιγμής. Σε ό,τι βολεύει εκείνους που διοικούν. Το έλλειμμα αυτό υπάρχει επειδή οι διοικούντες νομίζουν ότι τους διευκολύνει.

Κι όμως, η εταιρική διακυβέρνηση είναι η καθιερωμένη συμπεριφορά στον πολιτισμένο κόσμο. Εκτός όμως από καθιερωμένη συμπεριφορά είναι και μια στάση που αποδίδει. Ισχυροί διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί, πλέον επενδύουν μόνον σε εταιρείες που τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Επενδύουν σε εταιρείες που έχουν ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια, που λαμβάνουν αποφάσεις με ακεραιότητα και διαφάνεια, επιλογές που προσφέρουν στην κοινωνία, που δημιουργούν θέσεις εργασίας χωρίς διακρίσεις σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σήμερα η κυρίαρχη τάση διεθνώς είναι να ευνοούνται οι εταιρείες που απομακρύνονται από την εφήμερη, βραχυπρόθεσμη επίδοση. Ερευνες τεκμηριώνουν ότι οι εταιρείες που επιδιώκουν μακροπρόθεσμους στόχους είναι τελικά πιο αποδοτικές για τους μετόχους. Εμφανίζουν διατηρήσιμες επιδόσεις, καλύτερες από τις άλλες που κυνηγούν το «καλό» τρίμηνο για να εντυπωσιάσουν.

Οποιες εταιρείες προτιμούν τη μακροπρόθεσμη οπτική σχεδιάζουν για τα επόμενα τρία έως επτά χρόνια. Απευθύνονται στο ανάλογο κοινό και προσελκύουν υπομονετικούς επενδυτές. Καταρτίζουν μακροπρόθεσμη στρατηγική με ό,τι αυτό συνεπάγεται για στόχους, διαδικασίες, επιλογές. Προκρίνουν ανάλογη σύνθεση στα διοικητικά συμβούλιά τους, με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που υλοποιούν σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με διατηρήσιμες επιδόσεις.

Χρηματιστήριο μακροπρόθεσμων επενδύσεων; Ακούγεται παραδοξολογία αλλά δεν είναι, υπάρχει. Η αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) ενέκρινε την άδεια λειτουργίας νέου χρηματιστήριου με αντικείμενο τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και θα λειτουργεί σε λίγους μήνες στο Σαν Φρανσίσκο. Ονομάζεται Long Term Stock Exchange (LTSE) και οι εταιρείες που εισάγονται σ’ αυτό θα ανταποκρίνονται σε «ειδικούς» κανόνες που δεν ισχύουν υποχρεωτικά στα άλλα «κανονικά» χρηματιστήρια.

Οι κανόνες περιλαμβάνουν:

α) Αυξημένα δικαιώματα ψήφου για τους μετόχους που διακρατούν τις μετοχές τους για μακρύ χρονικό διάστημα.

β) Απαγόρευση στην παροχή βραχυπρόθεσμων κινήτρων στα στελέχη.

γ) Πρόσθετες υποχρεώσεις ανάλυσης των επιπτώσεων και διαφάνειας στην περίπτωση αγοράς ιδίων μετοχών.

δ) Υποχρεωτική λειτουργία υποεπιτροπών στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου που ασχολούνται με θέματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής ειδικά στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και της διατηρησιμότητας.

Είναι προφανές ότι ειδικά οι νεοφυείς εταιρείες (startup) θα ανακαλύψουν το δικό τους χρηματιστήριο αλλά και πολλές από τις καθιερωμένες εταιρείες, εφόσον ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αυτές, θα εισάγονται και στο νέο χρηματιστήριο προβάλλοντας την αφοσίωσή τους σε μακροπρόθεσμες επιλογές.