ΑΠΟΨΕΙΣ

Αξιοι και κόμματα

Στη δημόσια συζήτηση περί αξιοκρατίας υπάρχει μια εξόφθαλμη αντίφαση. Από τη μία, κυριαρχεί το αίτημα «να μπουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική». Από την άλλη, όποιος έχει πολιτευθεί ή διαθέτει απλώς κομματική ταυτότητα καταδικάζεται αυτομάτως ως ανάξιος. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να αποκλειστούν από τα δημόσια αξιώματα συλλήβδην όσοι είναι ενεργοί πολιτικά. Το ζητούμενο είναι να διαθέτουν, εκτός από πολιτική στράτευση, και εχέγγυα επαγγελματικής επάρκειας. Η δαιμονοποίηση της κομματικής ιδιότητας καταλήγει να στιγματίζει την ίδια τη συμμετοχή στα κοινά.