ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-11-1939

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΣΚΟΝΤΑ: Κατά πληροφορίας του πρακτορείου Χαβάς, εις τα εργοστάσια Σκόντα κατασκευάζονται κατά την στιγμήν ταύτην πυροβόλα των 470 χιλιοστομέτρων, τα οποία έχουν μέγα βεληνεκές. Τα εργοστάσια Σκόντα ευρίσκονται εις το προτεκτοράτον της Βοημίας και Μοραβίας.

ΠΟΥΤΙΓΓΑ: Το αγγλικόν υπουργείον Επισιτισμού εχορήγησε διά τας ανάγκας του λιανικού εμπορίου 43.000 τόννους σταφίδας, διά την εξασφάλισιν της παρασκευής αρκετής ποσότητος πουτίγγας. Ως γνωστόν, η πουτίγγα, κατά παλαιότερον έθιμον, δεν λείπει από καμμίαν σχεδόν αγγλικήν οικογένειαν κατά την ημέραν των Χριστουγέννων.

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: Δεν υπάρχει αποτελεσματικώτερος τρόπος διά την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού, από την ίδρυσιν εντός των μεγάλων εργοστασίων, σχολών εις τας οποίας να παρέχωνται τα πρώτα φώτα εις τους αναλφαβήτους. Μέσα εις την ατμόσφαιραν της εργασίας και υπό την εποπτείαν των οικείων προϊσταμένων είναι δυνατή η συστηματική και επιμελεστέρα εργασία. […] Οι ούτω μορφούμενοι νέοι […] θα αποκτήσουν τα πρώτας και στοιχειώδεις γνώσεις διά να ημπορούν να ζουν ως άνθρωποι εις κοινωνίαν πολιτισμένων. […] Διαπιστούται σχετική προθυμία των επιχειρήσεων όπως βοηθήσουν την κυβερνητικήν προσπάθειαν.