ΑΠΟΨΕΙΣ

Καλές δουλειές, το δέλεαρ

Τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων πιστοποιούν αυτό που εμπειρικά ήδη μαρτυρούσαν πολλοί επιχειρηματίες: Στην ελληνική αγορά υπάρχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας που μένουν κενές, επειδή το κατηρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο έχει διαρρεύσει στο εξωτερικό. Για να αναστραφεί η τάση φυγής πρέπει κατ’ αρχάς ο ιδιωτικός τομέας να γίνει πιο ελκυστικός – με υψηλότερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας πρέπει, όμως, ταυτόχρονα και το Δημόσιο να στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα αλλάζει. Οτι τα καλά βιογραφικά βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει.