ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-1-1940

gkat_02_0901_page_1_image_0006

ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο νέος υπουργός των Στρατιωτικών κ. Στάνλεϋ [αριστερά], όστις θα αναλάβη αύριον το υπουργείον του, θα εκφωνήση πιθανώς τον πρώτον λόγον του εις το Νιούκαστλ την 3ην Φεβρουαρίου. Ο κ. Χόαρ Μπελίσα [δεξιά] απεχαιρέτισε σήμερον τους υπαλλήλους του υπουργείου των Στρατιωτικών, θα παραδώση δε αύριον εις τον κ. Στάνλεϋ. […] Ανησυχίαι τινές είχον εκδηλωθή από τους ηγέτας του Εργατικού Κόμματος, μήπως η παραίτησις του κ. Χόαρ Μπελίσα προκαλέση και την εγκατάλειψιν μεταρρυθμίσεων τινων, αι οποίαι εισήχθησαν εις τον στρατόν κατά το διάστημα της υπουργίας του.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: Τηλεγράφημα εκ Νέου Δελχί αγγέλλει ότι απεφασίσθη η επιβολή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εις τους εν Ινδίαις Ευρωπαίους Αγγλους υπηκόους […].

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: Ο πόλεμος έδωσε και πάλι την ευκαιρίαν εις τους Αμερικανούς να θησαυρίσουν εις βάρος της γηραιάς Ευρώπης. Δεν είναι, κατόπιν τούτου, περίεργον το ότι οι Αμερικανοί εώρτασαν εφέτος τα Χριστούγεννα με εξαιρετικήν ευθυμίαν. Αι αμερικανικαί εφημερίδες δημοσιεύουν ότι την νύκτα των Χριστουγέννων μόνον τα κέντρα διασκεδάσεων εισέπραξαν 20 εκατομμύρια δολλάρια.