ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-1-1940

80 χρoνια πριν… 21-1-1940

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: [Ομιλία Τσώρτσιλ] «Μετά πάροδον πέντε μηνών, κατά τους οποίους ο εχθρός έκαμε παν ό,τι ηδυνήθη εναντίον μας κατά θάλασσαν, η πρώτη υποβρυχιακή εκστρατεία του συνετρίβη τελείως επί του παρόντος, η απειλή των ναρκών ευρίσκεται υπό τον έλεγχόν μας, η κυκλοφορία των πλοίων μας ουδώλως εμειώθη και όλοι οι ωκεανοί του κόσμου έχουν απελευθερωθή από τους κουρσάρους της επιφανείας. […] το “Ναύαρχος κόμης Σπέε” εξακολουθεί, εις τον κόλπον του Μοντεβιδέο, να δίδη μίαν ιδέαν περί της τύχης η οποία επιφυλάσσεται εις παν γερμανικόν πολεμικόν σκάφος το οποίον επιδίδεται εις πειρατείαν ανά τα πελάγη».

ΠΟΛΩΝΙΑ: Τα τηλεγραφηθέντα χθες περί εισόδου γερμανικών στρατευμάτων εις πολωνικάς επαρχίας κατεχομένας υπό των Ρώσων, και κυρίως εις την πετρελαιοφόρον περιοχήν του Λβοφ, φαίνονται επιβεβαιούμενα.

ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΗΛΙΟ: Τα αστεροσκοπεία του Αμβούργου και του Σόνεμπεργκ ανεκοίνωσαν ότι καταστροφή μεγάλων διαστάσεων συνέβη εις το Σύμπαν. Πρόκειται περί της εκρήξεως εις έναν ήλιον ανήκοντα εις το σύστημα του Γαλαξίου. Τα άτομα του ηλίου αυτού υπέστησαν απότομον μεταβολήν, σχηματισθείσης νέας ενεργείας, η οποία ανετίναξε το περίβλημα του αστέρος.