ΑΠΟΨΕΙΣ

Υγρά τείχη

Η ιδέα ότι το προσφυγικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με εγκατάσταση φυσικών συνόρων στη θάλασσα αντανακλά περισσότερο μια επιθυμία. Η προσδοκία στεγανοποίησης έναντι των μεταναστευτικών ροών είναι πολύ απλοϊκή για να είναι αληθινή. Θα ήταν σαν να πιστεύαμε ότι μπορεί μια τέντα πάνω από τη χώρα να μας προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή. Τρόποι καλύτερης φύλαξης υπάρχουν. Πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην τεχνολογικά έξυπνη επιτήρηση, παρά σε τείχη.