ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζυγισμένα μηνύματα

Η Αθήνα τους τελευταίους μήνες έχει επιδείξει πρωτοφανή διπλωματική κινητικότητα. Οι προσπάθειές της δεν κινούνται μόνο στους δοκιμασμένους διαύλους προς τους παλαιούς συμμάχους. Εχουν αναδειχθεί και καλλιεργηθεί δυνατότητες νέων συνασπισμών, ενώπιον των πρωτοφανών κινδύνων. Ταυτόχρονα, όμως, με την εξωτερική κινητικότητα εκδηλώνεται και μια εσωτερική πολυλογία, που αποβαίνει αυτοϋπονομευτική. Τα μηνύματα της ελληνικής διπλωματίας πρέπει να είναι ζυγισμένα και στοχευμένα. Οχι άλλες πολιτικάντικες παρορμήσεις.