ΑΠΟΨΕΙΣ

Κίνδυνος στρέβλωσης

Η δυνατότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να επιλέγουν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν ικανοποιεί το αίτημα εξορθολογισμού των βαρών που είχε επιβάλει ο νόμος Κατρούγκαλου. Εμπεριέχει, ωστόσο, και κινδύνους. Δημιουργεί κίνητρο για τη μετατροπή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας σε «μπλοκάκια», που θα έχουν χαμηλότερη ασφαλιστική επιβάρυνση. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αντιμετωπιστεί προτού εξελιχθεί σε μοχλό στρέβλωσης της αγοράς εργασίας.