ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-2-1940

ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: […] Οι κυβερνητικοί κύκλοι της Μόσχας δεν αποκρύπτουν τας ανησυχίας των διά την απρόοπτον εμφάνισιν αγγλικών πολεμικών έξωθεν του Πετσάμο, του επί του Παγωμένου ωκεανού φινλανδικού λιμένος ο οποίος ευρίσκεται εις χείρας του σοβιετικού στρατού. Εν τούτοις, οι Ρώσσοι δεν πιστεύουν ότι ο αγγλικός στόλος θα αρχίση εχθροπραξίας εναντίον των και έχουν μάλλον την εντύπωσιν ότι σκοπός των αγγλικών πολεμικών είναι να παρεμβάλουν εμπόδια εις το διά του Μουρμάνσκ διεξαγόμενον εμπόριον μεταξύ Ρωσσίας και Γερμανίας.

ΕΠΙΘΕΣΗ: Ο Αγγλος συγγραφεύς Μπέρναρντ Σω εδημοσίευσεν άρθρον διά του οποίου επιτίθεται δριμύτατα εναντίον των προσφάτων δηλώσεων του Ουέλς επί των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Μπέρναρντ Σω λέγει, μεταξύ άλλων, ότι δε θα είναι δυνατόν να υπάρξη πραγματικός πολιτισμός εάν προηγουμένως δεν ήθελον καθορισθή ορισμέναι αρχαί αι οποίαι θα τηρηθούν παρ’ όλων των πολιτών.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: […] το υπουργείον των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών απέστειλε προς τας ουδετέρας χώρας […] υπόμνημα περί οργανώσεως διεθνούς οικονομικού συστήματος και περί αφοπλισμού μετά το πέρας του πολέμου.