Βραχυκύκλωμα

17" χρόνος ανάγνωσης

Το πρώτο μέτρο εκτάκτου ανάγκης για το προσφυγικό ήταν η αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά εκείνων που ήδη έχουν αιτηθεί άσυλο στην ενδοχώρα. Πέραν της πρακτικής του σπουδαιότητας, το μέτρο θα έστελνε και το μήνυμα στους νησιώτες ότι το βάρος μοιράζεται. Η επιχείρηση φαίνεται να έχει βραχυκυκλώσει κάπου μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τις γνωστές συνέπειες.