ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεγάλη ευκαιρία

Η παρούσα κρίση σε τουλάχιστον έναν τομέα είναι ευκαιρία. Εχει αποδειχθεί καταλύτης για την ψηφιακή αναδιοργάνωση του κράτους. Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που απορροφούσαν χρόνο από την καθημερινότητα των πολιτών προσφέρονται πλέον διαδικτυακά. Είναι ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα στη σχέση με το κράτος, που θα του επιτρέψει να λειτουργεί οικονομικότερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη δια-φάνεια. Μια κουλτούρα που προϋποθέτει την εξοικείωση των πολιτών με τα νέα εργαλεία. Αυτή η νέα σχέση μπορεί να είναι η πολύτιμη κληρονομία της κρίσης. Μια βουβή, αλλά μεγάλη μεταρρύθμιση.