ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-4-1940

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η εξ υπουργών επιτροπή, της οποίας θα προεδεύη ο κ. Ουίνστον Τσώρτσιλ, θα συνεδριάζη τακτικώς με τους αρχηγούς των τριών Επιτελείων –της ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας– ως συμβούλους, διά να ανακοπή, διά λογαριασμόν του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου, τους κυριωτέρους παράγοντας της στρατηγικής καταστάσεως και να προβαίνη εις υποδείξεις επί της γενικής διεξαγωγής του πολέμου. […] Ο ανασχηματισμός της αγγλικής κυβερνήσεως και ο διορισμός του κ. Τσώρτσιλ επί κεφαλής πολεμικής επιτροπής αποκαλύπτει τας προθέσεις του κ. Τσάμπερλαιν όπως δώση μεγαλυτέραν ώθησιν εις την δραστηρίαν διεξαγωγήν του πολέμου κατά το παράδειγμα της γαλλικής κυβερνήσεως, η οποία διά του πολεμικού συμβουλίου κατώρθωσε να εξασφαλίση μεγαλυτέραν ενότητα και ταχύτητα αποφάσεων.

ΜΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ: Εις την εκστρατείαν κατά της κατασκοπείας οι Αγγλοι επιστράτευσαν και την γυναικείαν μόδαν. […] Θα «λανσαρισθούν» γυναικεία καπέλλα τα οποία θα υπενθυμίζουν εις το ωραίον φύλον ότι πρέπει να είναι επιφυλακτικό εις τις φράσεις του. Τα νέα καπέλλα θα έχον επάνω σε μαύρες κορδέλλες με χρωματιστά γράμματα τας λέξεις: «Προσοχή! Ο εχθρός ημπορεί να σας ακούση».