ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλληλεγγύη

Η φόρμουλα για τον κοινό δανεισμό, μέσω του οποίου η Ευρώπη θα επιχειρήσει την οικονομική της επανεκκίνηση, έχει μεγάλη σημασία. Αν η συζητούμενη λύση για τις πιστωτικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας συνοδευθεί από την ηθικολογία και τους όρους της προηγούμενης κρίσης, θα ανατροφοδοτηθεί η διαλυτική καχυποψία έναντι της Ε.Ε., που αδυνατεί να λειτουργήσει αλληλέγγυα, ακόμη και απέναντι σε μιαν απρόβλεπτη, κοινή απειλή. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο ρευστότητα. Χρειάζεται, μέσα από τη δοκιμασία, να επιβεβαιώσει και τις ιδρυτικές ιδέες που τη συνέχουν.