ΑΠΟΨΕΙΣ

Δίκαιη λύση

Η επέκταση της μείωσης του ενοικίου σε όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους είναι ένα αναγκαίο μέτρο ανακούφισης. Προκαλεί όμως –όπως και άλλα μέτρα αναγκαστικής ρύθμισης συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών– παρενέργειες, καθώς μεταθέτει βάρη στους εκμισθωτές των ακινήτων.

H αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που προβλέπει η ρύθμιση, δεν αναπληρώνει τη ζημία. Η αναλογική ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ των πληττόμενων ακινήτων θα συνιστούσε μια πιο ισορροπημένη λύση για τους ιδιοκτήτες, που στερούνται υποχρεωτικώς εισοδήματα.