ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ΕΣΥ μετά

Εχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να στηριχθούν εκτάκτως οι αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα έπρεπε, όμως, να αρχίσει από τώρα ο σχεδιασμός προκειμένου οι ενισχύσεις σε προσωπικό και εξοπλισμό να ολοκληρωθούν, ούτως ώστε να θεραπευθούν διαχρονικά ελλείμματα του συστήματος – όπως η έλλειψη ΜΕΘ. Θα πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν τα διδάγματα της κρίσης ως προς την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ενα νέο ΕΣΥ, πιο αξιόπιστο και αντάξιο των λειτουργών που το υπηρετούν, μπορεί να είναι η κληρονομιά αυτής της περιπέτειας.