ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-4-1940

ΓΕΝΕΘΛΙΑ: Η διάδοχος του Αγγλικού Θρόνου, πριγκήπισσα Ελισάβετ, εώρτασε προχθές την 14ην επέτειον των γενεθλίων της, εν στενώ οικογενειακώ κύκλω. Κατά την εορτήν παρέστησαν μόνον ο Βασιλεύς, η Βασίλισσα, η μικροτέρα αδελφή της διαδόχου πριγκήπισσα Μαργαρίτα, η δούκισσα του Κεντ μετά των δύο τέκνων της πρίγκηπος Εδουάρδου και πριγκηπίσσης Αλεξάνδρας. Το πρωί η πριγκήπισσα Ελισάβετ έλαβε τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και τα δώρα. Λόγω του πολέμου είχεν αποφασισθή να μη δεχθή παιγνίδια, αλλά χρήσιμα δώρα. […] Κατ’ έτος, σύμφωνα με την παράδοσιν, η πριγκήπισσα λαμβάνει από τον υψηλόν πατέρα της ως δώρον κατά την ημέραν των γενεθλίων της έναν μαργαρίτην. Ετσι όταν ενηλικιωθή θα έχη τους πρώτους μαργαρίτας δι’ ένα περιδέραιον.

ΔΥΣΟΣΜΙΑ: Οσοι έτυχε να περάσουν τας ημέρας αυτάς από την Σούδαν του Φαλήρου θα ησθάνθησαν το φοβερόν δράμα που ζη ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων της περιοχής. Γνωρίζομεν βεβαίως ότι κάποια έργα ευρίσκονται υπό εκτέλεσιν και ότι διά ν’ απαλλαγή το Φάληρον της αφορήτου δυσοσμίας χρειάζεται κάποια πίστωσις χρόνου. Αλλ’ ερωτώμεν: Είναι αδύνατον τα έργα να επισπευσθούν; Εστω και εις βάρος άλλων;