ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι παρενέργειες στα ακίνητα

Η αποκατάσταση της ζημίας που υφίστανται οι εκμισθωτές ακινήτων από το μέτρο της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων είναι μια αυτονόητη απόφαση. Η κυβέρνηση αναζητεί ακόμη την ακριβή φόρμουλα. Η επιλογή της, όμως, να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παρενέργειες άλλων έκτακτων μέτρων στήριξης – παρενέργειες που γίνονται αισθητές σε δεύτερο χρόνο. Τα βάρη πρέπει να μοιραστούν δίκαια.