ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-4-1940

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ: Επί τη 150ή επετείω της υπογραφής υπό του Γεωργίου Ουάσιγκτων του πρώτου αμερικανικού νόμου διά του οποίου καθιερούντο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ωργανώθη εις το μέγαρον του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου μία ενδιαφέρουσα έκθεσις εφευρέσεων. Μεταξύ των εκτιθεμένων αντικειμένων είναι η Αγία Γραφή του Γκούτεμπεργκ [φωτ.] και ένας στηθόδεσμος της βασιλίσσης Ελισάβετ. Υπάρχει επίσης και μια ιστορική έκθεσις ξυραφιών, από τα πρωτόγονα ξυράφια που εχρησιμοποιούντο εις την λιθίνην εποχήν μέχρι των πλέον συγχρονισμένων συσκευών αποτριχώσεως.

ΑΝΟΗΣΙΕΣ: «Από τινων ημερών γνωστοί κύκλοι πρώην πολιτευομένων, επωφεληθέντες και της ελαφράς γρίπης του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, έπλεξαν και πάλιν τον ιστόν των συνήθων φαιδρών των επινοήσεων. Ούτω κατ’ αυτούς, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ησθένησε σοβαρώς, διπλωματικαί επεμβάσεις έλαβον χώραν επί τω σκοπώ κυβερνητικής μεταβολής, ο κ. Ν. Πολίτης εχρίετο Πρωθυπουργός […]. Η Κυβέρνησις Μεταξά […] δεν αρέσκεται να απαντά εις παρομοίας ανοησίας, με τας οποίας τρέφεται και συντηρείται από τετραετίας ένας μικρός κύκλος ανθρώπων, ουδέ καθίσταται πάντοτε αναγκαία η αναίρεσις των φληναφημάτων τούτων […].