ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-5-1940

80-chronia-prin-amp-8230-9-5-1940-2377450

NAΡΒΙΚ: […] καθ’ α μεταδίδει ο εν Στοκχόλμη ανταποκριτής της λεττονικής εφημερίδος «Μπριβατσέμε», πολλαί μονάδες Γερμανών αλεξιπτωτιστών κατώρθωσαν να προσγειωθούν βορείως του Νάρβικ. Ο αυτός ανταποκριτής προσθέτει ότι αγγλικόν υποβρύχιον ετορπίλλισε παρά τας νορβηγικάς ακτάς το σουηδικόν ατμόπλοιον «Ούνμαρκ», το οποίον κατηυθύνετο από το Στάβαγκερ εις γερμανικόν λιμένα, φέρον τους Γερμανούς επιτρόπους ελέγχου.

ΠΛΗΡΗ: […] ο πρωθυπουργός Αλυ Μάχερ πασάς είπεν ότι τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία έλαβεν η Αίγυπτος είναι πλήρη και η χώρα είναι προφυλαγμένη κατά πάσης εκπλήξεως.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Χθες εγένοντο τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος φοιτητικού Σκοπευτηρίου. Δεν γνωρίζομεν πώς θα λειτουργήσει και αν η άσκησις των φοιτητών θα είναι υποχρεωτική. Νομίζομεν όμως ότι τοιαύτη πρέπει να είναι. Η απόκτησις της σκοπευτικής ικανότητος αποτελεί διά την νεολαίαν του έθνους εν πλεονέκτημα το οποίον είναι χρησιμώτατον εις περίπτωσιν πολέμου. […] Αρκεί, άλλως τε, να σκεφθώμεν ότι […] η κατά την στρατιωτικήν θητείαν άσκησις εις την σκόπευσιν είναι εσπευσμένη, διά να αντιληφθώμεν την αποστολήν του.