ΑΠΟΨΕΙΣ

Μια χρυσή ευκαιρία για τη Δικαιοσύνη

Η λέξη κρίση στα κινεζικά γράφεται με δύο γράμματα. Το ένα σημαίνει κίνδυνος και το άλλο ευκαιρία. Ο κορωνοϊός αποτελεί μια μεγάλη κρίση για την ανθρωπότητα αλλά και μια  ευκαιρία αλλαγών. Η Δικαιοσύνη είναι θεσμός όπου μπορεί να λειτουργήσει ως χρυσή ευκαιρία εξέλιξης και προόδου.

Η ψηφιακή επανάσταση που επέσπευσε ο κορωνοϊός σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να επιταχυνθεί στη Δικαιοσύνη. Ηδη, σειρά πιστοποιητικών, για τα οποία απαιτούνταν δεκάδες εργατοώρες, πλέον μπορούν να δοθούν ψηφιακά, με πάτημα ενός κουμπιού. Παράλληλα, με μέριμνα του υπουργείου Δικαιοσύνης οι εκατοντάδες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στη διάρκεια της καραντίνας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, που εφαρμόζεται πιλοτικά σε ορισμένα δικαστήρια της χώρας, πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο αυτών. Οι  δικηγόροι είναι πρόθυμοι και καταρτισμένοι να εφαρμόσουν άμεσα τέτοιες αλλαγές.

Αναμφίβολα, ο κορωνοϊός πλήγωσε την οικονομία. Θα πρέπει,  λοιπόν, να υπάρξει ένα νέο, φιλικότερο προς τις επενδύσεις νομικό πλαίσιο, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Κρίσιμα νομοθετήματα που θα σηματοδοτούσαν αλλαγή σελίδας είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Πτωχευτικός Κώδικας. Ο πρώτος αποτελεί τους κανόνες επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτών. Μια πρώτη μεταρρύθμιση θα ήταν η οριζόντια  ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον,  συγκροτημένα, με διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, πρέπει να επανασχεδιαστούν οι κανόνες διεξαγωγής των δικών. Παράδειγμα, η θέσπιση ουσιαστικής προδικασίας, όπου τα διάδικα μέρη θα παραθέτουν τα επιχειρήματά τους εγγράφως ενώπιον δικαστή, θα απομονώνουν το αντικείμενο της διαφοράς και επ’ αυτού θα πηγαίνουν σε δίκη, οδηγώντας στην επιτάχυνση  απονομής Δικαιοσύνης.

Ο Πτωχευτικός Κώδικας επίσης αποτελεί  κρίσιμο νομοθέτημα. Η πτώχευση στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί. Η πτώχευση, όμως, δεν είναι ξένη, αλλά φυσική έννοια στην οικονομία. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει το κράτος είναι μια σύντομη, ταχεία πτωχευτική διαδικασία όπου όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν άμεσα ό,τι δικαιούνται. Οι μακρόχρονες δικαστικές  διαδικασίες εξυπηρετούν μόνο τη διασπάθιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ορθή λοιπόν είναι η σχεδιαζόμενη αναθεώρηση και ενοποίηση των επιμέρους νομοθετημάτων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την ίδρυση εξειδικευμένων τμημάτων εντός των δικαστηρίων, που θα αναλαμβάνουν υποθέσεις μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, είναι επίσης ορθή. Εξειδικευμένοι δικαστές θα αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετιζόμενες με ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ανταγωνισμό, αναπτυξιακά έργα, αλλά και μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Η προτεραιότητα στην εκδίκαση αυτών καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να εκδίδονται τάχιστα τελεσίδικες αποφάσεις, αντί να λιμνάζουν στις δικαστικές αίθουσες.

Πλέον σημαντικό είναι να αποκατασταθεί το κύρος της Δικαιοσύνης. Ο νομικός κόσμος της χώρας αποτελείται από εξαίρετους επιστήμονες, ανθρώπους υψηλής μορφωτικής κατάρτισης, ικανούς να στηρίξουν το εγχείρημα της μετάβασης στη νέα εποχή. Η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό τους με το βοήθημα των 600 ευρώ, τη μείωση επαγγελματικών ενοικίων, την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Υπήρξε η αστοχία με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, η οποία, όμως, διορθώθηκε άμεσα. Η κρίση του κορωνοϊού ας αποδειχθεί χρυσή ευκαιρία, σαν γέφυρα από τη Δικαιοσύνη του 20ού αιώνα στη Δικαιοσύνη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

* Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ν.Δ., βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.