ΑΠΟΨΕΙΣ

Ψηφιακή απόκλιση

Η ανεξάρτητη έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού πιστοποιεί ότι οι υπηρεσίες επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι οι πιο ακριβές στην Ευρώπη. Την ώρα που το κράτος κάνει ψηφιακά άλματα, η πρόσβαση των πολιτών στο Ιντερνετ εμποδίζεται από την υψηλή τιμολόγηση. Οι πάροχοι δεν πρέπει να περιμένουν την παρέμβαση της πολιτείας για να προσαρμοστούν.