ΑΠΟΨΕΙΣ

Ασπίδα για την εργασία

Επιδοτούμε την εργασία, όχι την ανεργία. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το σύνθημα. Είναι η ώρα να αρχίσει να το κάνει πράξη. Οι περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις έχουν, με κόπο, επιλέξει και καταρτίσει το προσωπικό τους. Πρέπει να βοηθηθούν, ώστε να μην αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις, που δεν θα έκαναν υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες. Πρέπει οι εργαζόμενοι, έστω και με μειωμένο ωράριο, να μείνουν στις θέσεις τους. Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για στήριξη των θέσεων εργασίας υπάρχουν. Χρειάζεται άμεσα ένα εθνικό σχέδιο, ώστε οι πόροι να διατεθούν, προτού ξεφύγει η ανεργία.