ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-5-1940

80-chronia-prin-amp-8230-13-5-1940-2378216

ΛΙΕΓΗ: […] τα γερμανικά στρατεύματα βαδίζουν ήδη προς το δυτικόν και νοτιοδυτικόν Βέλγιον και η γερμανική σημαία κυματίζει επί του κυριωτέρου φρουρίου του οχυρωματικού συγκροτήματος της Λιέγης. Εκ της Λιέγης τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν προς τον ποταμόν Μόζαν εν ω αι οπισθοφυλακαί των αγωνίζονται εισέτι διά την κατάληψιν ολοκλήρου του φρουριακού συγκροτήματος της Λιέγης.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: Το εισιτήριον της εισόδου εις την Ακρόπολιν δεν θα έπρεπε, διά τους γηγενείς τουλάχιστον, να καταργηθή μόνον διά την Τρίτην του Πάσχα, ως προτείνει μία συνάδελφος. Λογικό θα ήτο να καταργηθή και διά τας λοιπάς ημέρας […]. Διότι οι Αθηναίοι, νεώτεροι και παλαιότεροι, δεν γνωρίζουν την Ακρόπολιν –ας το ομολογήσωμεν χωρίς να κοκκινίζωμεν– και δεν θα ανέλθουν ποτέ επ’ αυτής εάν είναι να πληρώσουν εισιτήριον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ουδέν κερδίζει το κράτος από τα εισιτήρια που έχει μεν καθιερώσει δεν πωλεί όμως, ενώ εκ παραλλήλου ουδέν ωφελούνται οι Αθηναίοι παρεμποδιζόμενοι να ανέρχωνται επί του Ιερού Βράχου. Το συμπέρασμα είναι ότι τα εισιτήρια πρέπει να καταργηθούν.