ΑΠΟΨΕΙΣ

Αντοχές

Η δοκιμασία της αναχαίτισης του ιού ήταν ιστορικά πρωτοφανής. Τώρα όμως αρχίζει ένα εγχείρημα εξίσου δύσκολο: Πρέπει να διασωθεί η οικονομία, χωρίς να υποτροπιάσει η πανδημία. Αν στην πρώτη φάση δοκιμάστηκε κυρίως η επάρκεια του κράτους, τώρα πιο κρίσιμος είναι ο ρόλος των πολιτών. Κρίνεται η δυνατότητα της αγοράς να επαναλειτουργήσει, χωρίς να αθετήσει τους υγειονομικούς κανόνες. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Αλλά οι συλλογικές αντοχές είναι δοκιμασμένες. Είμαστε έτοιμοι.