ΑΠΟΨΕΙΣ

Μεταρρυθμίσεις και αντίσταση

Η παρούσα κυβέρνηση εξελέγη για να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ο πρωθυπουργός είναι ο κατεξοχήν μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός. Υστερα από δέκα χρόνια κρίσης, οι Ελληνες αρχίζουν ήδη να βλέπουν τις μεταρρυθμίσεις που κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.

Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις είναι η στερέωση των θεσμών στην Ελλάδα και η εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η ανεξάρτητη αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε καταβαραθρωθεί στον κομματικό καιάδα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, η σημερινή κυβέρνηση έβαλε επικεφαλής ειδικούς στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, με πρόεδρο τον Ιωάννη Λιανό, πολύ διακεκριμένο καθηγητή Νομικής στο University College του Λονδίνου.

Ενα από τα πιο σημαντικά έργα της επιτροπής είναι ο εναρμονισμός του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι τομείς της οικονομίας ρυθμίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τίποτα το παράξενο. Ετσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και έτσι πρέπει να γίνεται. Μια συγχώνευση υπεραγορών, π.χ., πρέπει να αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια και από την ίδια αρχή όπως μια συγχώνευση τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Τίποτα απλούστερο.

Ομως, στην Ελλάδα της εξαίρεσης, όλα τα θέματα ανταγωνισμού των τηλεπικοινωνιών έπεφταν στην αρμοδιότητα ειδικής αρχής, της ΕΕΤΤ. Αυτός ο αναχρονισμός τελειώνει με την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παίρνει όλες τις αρμοδιότητες ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες και η ΕΕΤΤ παραμένει για ειδικά θέματα, όπως το μοίρασμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, και μπορεί να συμβουλεύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για άλλα θέματα. Απλό και δίκαιο.

Επιπλέον, μια ματιά στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα δείχνει ότι οι τιμές κινητής τηλεφωνίας είναι υψηλές και ο ανταγωνισμός χωλαίνει. Αυτές οι υψηλές τιμές είναι στην καθημερινότητα του Ελληνα. Επίσης, φαίνονται και σε πολλές μελέτες που συγκρίνουν τις τιμές και τις ταχύτητες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., όπου η Ελλάδα είναι ουραγός με τις υψηλότερες τιμές ή σχεδόν τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Περισσότερος ανταγωνισμός θα συνέφερε ιδιαίτερα τον Ελληνα καταναλωτή. Ο εναρμονισμός του δικαίου μπορεί να δώσει ώθηση στον ανταγωνισμό στην τηλεφωνία, με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα. Περισσότερος ανταγωνισμός είναι καλοδεχούμενος, ιδιαίτερα όταν είμαστε στο κατώφλι των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) με πολύ υψηλότερες ταχύτητες.

Μια κεντρική μεταρρυθμιστική δράση της κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και η ηλεκτρονική πρόσβαση του πολίτη στις κρατικές υπηρεσίες. Αυτό το έργο θα έχει τεράστια οφέλη για την Ελλάδα. Οι σημερινές υψηλές τιμές στην τηλεφωνία είναι τροχοπέδη στη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση. Εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον μετασχηματισμό προς το ψηφιακό κράτος.

Στην Ελλάδα, για κάθε μεταρρύθμιση, υπάρχει αντίσταση. Ο ανταγωνισμός ίσως είναι για κάποιους «κακή» έννοια προς αποφυγήν. Ομως, είναι ο ανταγωνισμός που φέρνει χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα στον καταναλωτή. Και χρειαζόμαστε τον εναρμονισμό με το ευρωπαϊκό δίκαιο για τη δυνατότητα εντονότερου ανταγωνισμού σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ασφαλώς χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα στις τηλεπικοινωνίες.

* Ο κ. Νίκος Οικονομίδης είναι καθηγητής στο Stern School of Business, New York University και διευθυντής του NET Institute.