ΑΠΟΨΕΙΣ

Επίμεμπτος συντηρητισμός

Οποτε παίρναμε το ενδεικτικό από το σχολείο, το τελευταίο που μας ένοιαζε ήταν η «κοσμιωτάτη» που όλοι είχαμε. Δεν γνωρίζαμε κανέναν που να είχε «κοσμία». Αδυνατούσαμε να κατανοήσουμε γιατί υπήρχαν μόνο δύο βαθμοί· δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε και τρίτος, η «επίμεμπτος». Τόσο σπάνια ήταν…

Τι εξυπηρετούσε τότε η αναγραφή τους στα απολυτήρια; Σίγουρα δεν ήταν παιδευτικό μέτρο. Αν ένας μαθητής ήταν τόσο άτακτος ώστε να του επιβληθεί η «κοσμία», ελάχιστα ενδιαφερόταν για το σχολείο και τα πιστοποιητικά του. Αν έπηζε το μυαλό του και ενδιαφερόταν, τότε δεν ήταν απλώς αργά. Το χαρτί ήταν πλέον παραπλανητικό. Ο μαθητής είχε αποκτήσει αυτό που έπρεπε να του δώσει το σχολείο και επομένως η μετέπειτα διαγωγή του ήταν «κοσμιωτάτη».

Η κατάργηση αυτού του αναχρονισμού έγινε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το 2017. Η διαγωγή παρέμενε για την αξιολόγηση των μαθητών, αλλά μόνο ως ενδοσχολικό εργαλείο και όχι προς επίδειξη στα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών. Προβλεπόταν ότι «η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως “εξαιρετική”, “καλή” ή “μεμπτή” ως εξής: α) “Εξαιρετική” χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής. β) “Καλή” χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής. γ) “Μεμπτή” χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος» (άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 10645/22-1-2018).

Στο «νομοσχέδιο-Μπεν Χουρ» για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που κατέθεσε η κ. Νίκη Κεραμέως προβλέπεται ότι «ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών». Για ποιον λόγο; Για να «τιμωρηθούν» κατόπιν εορτής οι άτακτοι; Για να βγάλουν το γινάτι τους κάποιοι καθηγητές σε ελάχιστους που τους έψησαν το ψάρι στα χείλη; Υπάρχει κάποια ποινή στην αγορά εργασίας για κάποιον που τέλειωσε το γυμνάσιο με «κοσμία» ή «καλή» διαγωγή; Σε τι χρησιμεύει –όχι η αξιολόγηση της διαγωγής, που είναι αναγκαίο εσωτερικό εργαλείο για την καλή λειτουργία του σχολείου, αλλά– η αναγραφή της για μετά το σχολείο;

Μέγας είσαι συντηρητισμέ και θαυμαστά τα έργα σου. Και στο κάτω κάτω της γραφής, έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία, ενώ προσθέτει σε επίσημα έγγραφα ένα ακόμη πεδίο προς συμπλήρωση, και μάλιστα παντελώς άχρηστο.