ΑΠΟΨΕΙΣ

Από το σχέδιο στην πράξη

Το σχέδιο που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση ρίχνει, σωστά, το βάρος στη στήριξη της απασχόλησης. Το κρίσιμο είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις –με την επιδότηση του μισθολογικού και τη μείωση του φορολογικού κόστους– να κρατήσουν τους εργαζομένους τους μέχρι η οικονομία να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Το κρίσιμο είναι τώρα να υλοποιηθεί το σχέδιο με διαφάνεια, ταχύτητα και χωρίς γραφειοκρατικές περιπλοκές. Η επανεκκίνηση δεν μπορεί να περιμένει.