ΑΠΟΨΕΙΣ

Κίνδυνος

Είναι μια κρίση που περιμένει να συμβεί: 11.000 πρόσφυγες, που έχουν λάβει άσυλο, στεγάζονται ακόμη σε δομές φιλοξενίας. Αν υποχρεωθούν να αφήσουν τη στέγη τους, θα βρεθούν στον δρόμο. Από τη μία, πρέπει να αποσυμφορηθεί το σύστημα φιλοξενίας. Από την άλλη, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την ένταξη των προσφύγων. Αν η μετάβαση γίνει απότομα, θα προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που θα λύσει.