ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-6-1940

80-chronia-prin-amp-8230-13-6-1940-2382915

ΚΛΟΙΟΣ: […] αι γερμανικαί δυνάμεις ρίπτουσαι εις τον αγώνα τανκς και άρματα μάχης προσπαθούν να σχηματίσουν σιδηρούν κλοιόν περί την γαλλικήν πρωτεύουσαν. […] Οι Γερμανοί έχουν ρίψει εις τον αγώνα μηχανοκίνητα σώματα αποτελούμενα από 3.000 τανκς και μοτοσυκλέττας εξωπλισμένας με πολυβόλα. Οι Γάλλοι συμπτύσσονται διεκδικούντες σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος. Το Γερμανικόν Στρατηγείον χρησιμοποιεί περί τα δύο εκατομμύρια ανδρών, τον ισχυρότερον δηλαδή στρατόν εξ όσων αναφέρονται εις την ιστορίαν της Ευρώπης και εις τα ίδια πεδία της μάχης, εκ των οποίων οι Γερμανοί είδον κατά Σεπτέμβριον του 1914 τους πύργους του ναού της Σακρ-κερ επί των υψωμάτων της Μονμάρτρης. Εν τω μεταξύ οι Γάλλοι αγωνίζονται απεγνωσμένως εις την Ρέιμς [φωτ.] και προσπαθούν να συγκρατήσουν δύο τεθωρακισμένας γερμανικάς φάλαγγας.

ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ: […] καθ’ α εδήλωσεν αρμοδία προσωπικότης του υπουργείου των Εξωτερικών επήλθε συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Ιαπωνίας διά τα αφορώντα την αγγλικήν εκχώρησιν εις το Τιεν Τσιν ζητήματα.

ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ: Εκ του υπουργείου της Παιδείας ανεκοινώθη ότι η προθεσμία παραδόσεως των προπλασμάτων διά τους προκηρυχθέντας διαγωνισμούς φιλοτεχνήσεως των προτομών Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου και Βιζυηνού παρετάθη μέχρι της 10ης Ιουλίου.