ΑΠΟΨΕΙΣ

Αγάλματα και ανάκτορα

Αν εξαιρέσει κανείς το άγαλμα του Τρούμαν, η ελληνική δημοκρατία δεν έχει ζήσει προσφάτως απόπειρες «εκκαθάρισης» της Ιστορίας μέσω βανδαλισμού. Αντιθέτως. Διορθώνει οψίμως και μια δολιοφθορά μνημείου διά παραλείψεως. Διο-ρθώνει την εγκατάλειψη του βασιλικού κτήματος Τατοΐου, το οποίο είχε αφεθεί να σαπίζει λόγω πολιτικής προκατάληψης. Εστω και αργά, ένα κομμάτι της Ιστορίας διασώζεται.