ΑΠΟΨΕΙΣ

Μεταφορά συμφόρησης

Η αποσυμφόρηση των κέντρων υποδοχής στα νησιά είναι ανάγκη εθνική, υγειονομική και ανθρωπιστική. Δεν μπορεί όμως να επιχειρείται δίχως πρόνοια. Δεν μπορεί η αποσυμφόρηση να γίνεται με όρους μεταφοράς της συμφόρησης από τα νησιά στην πρωτεύουσα. Δεν γίνεται χιλιάδες άνθρωποι να προωθούνται στην ενδοχώρα, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τη στέγασή τους. Η μετάσταση του προβλήματος δεν συνιστά λύση του.