ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-6-1940

80-chronia-prin-amp-8230-20-6-1940-2384073

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ: Εν αναμονή της γνωστοποιήσεως των όρων των κ.κ. Χίτλερ και Μουσσολίνι διά την σύναψιν ανακωχής […], ο στρατάρχης Πεταίν εξ ονόματος της νέας εκ Στρατηγών γαλλικής κυβερνήσεως, είπεν ότι ουδέν είναι δυνατόν να λεχθή μετά θετικότητος περί της μορφής την οποίαν θα λάβη η μετά της Γαλλίας συνθηκολόγησις. […] Η κυβέρνησις του Ράιχ δηλοί ότι είναι ετοίμη να παράσχη εις την γαλλικήν κυβέρνησιν πληροφορίας περί των όρων διά την κατάπαυσιν των εχθροπραξιών, ευθύς ως γνωσθούν τα ονόματα των Γάλλων απεσταλμένων [φωτ.].

ΝΤΕ ΓΚΩΛ: Ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Πομαρέ εξέδωσεν ανακοινωθέν δι’ ου αποκηρύσσει την χθεσινήν από ραδιοφώνου ομιλίαν του στρατηγού Ντε Γκωλ, πρώην μέλους της γαλλικής κυβερνήσεως, ο οποίος συνέστησε την πλήρη ένωσιν της Γαλλίας και της Αγγλίας και την συνέχισιν της αντιστάσεως.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι η πολεμική κυβέρνησις ενέκρινε ευρύ σχέδιον απομακρύνσεως των παιδίων εκ Μεγάλης Βρετανίας προς τας Κτήσεις. Προβλέπεται ότι αμέσως θα αποσταλούν εις τας κτήσεις 20.000 παιδία […].