ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-7-1940

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ: «Το ιαπωνικόν ναυτικόν, είπεν ο Ιάπων ναύαρχος, δεν αποδίδει μεγάλην σημασίαν εις την πληροφορίαν ότι το κυριώτερον τμήμα του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνη εις τα ύδατα των νήσων Χαβάι επ’ αόριστον διότι η τοιαύτη ενέργεια έγινε πολλάκις εις το παρελθόν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και πάντοτε είχε τον χαρακτήρα αντιιαπωνικής εκδηλώσεως». […] Ως προς το ζήτημα κατά πόσον τα τελευταία μέτρα τα οποία έλαβε το αμερικανικόν ναυτικόν επηρέασαν την στρατηγικήν την οποίαν ακολουθεί το ιαπωνικόν ναυτικόν είχε προβλέψει μίαν τοιαύτην ενέργειαν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΑΓΩΓΟΣ: «Εν καιρώ πολέμου το πετρέλαιον είναι το ζωογόνον αίμα των εθνών. Καθ’ όλην την ημέραν, εις τους λιμένας της Μεσογείου, Χάιφαν και Τρίπολιν, το πετρέλαιον ρέει αφθόνως διά του παροχετευτικού αγωγού» (Φ.: βρετανική εφημερίδα αναφερόμενη στον αγωγό πετρελαίων του Ιράκ).

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: […] ο κ. Χίτλερ ανέθεσεν εις τον τέως διοικητήν της Ράιχσμπανκ δόκτορα Σαχτ να μελετήσει το σχέδιον αναδιοργανώσεως της Ευρώπης το οποίον η Γερμανία θα εμφανίση εις τους ευρωπαϊκούς λαούς αμέσως μετά το τέλος των εχθροπραξιών.