ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετα-διαπλοκή

Η Ιστορία είχε δείξει ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις στα ΜΜΕ καταλήγουν να προκαλούν περισσότερη ζημιά σε όσους τις επιχειρούν, παρά όφελος. Τώρα αποκαλύπτεται ότι είχε επιχειρηθεί και νέο είδος μετα-διαπλοκής, όπου πολιτικοί αναλάμβαναν ρόλο μεσάζοντος για να χρηματοδοτηθεί το στήσιμο «μαγαζιών» επιρροής. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφείλεται ώς ένα βαθμό στο γεγονός ότι λειτούργησαν τότε τα δημοκρατικά αντίβαρα. Το συμπέρασμα είναι ότι σε μια πλουραλιστική δημοκρατία κανένα τέτοιο στρατήγημα αθέμιτου ελέγχου της ενημέρωσης δεν μπορεί να μακροημερεύσει.