ΑΠΟΨΕΙΣ

Αντιφάσεις

Η επιτροπή των επιστημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση έχει δώσει διαπιστευτήρια της επάρκειάς της. Με αυτό το δεδομένο, πρέπει να γίνει αποδεκτή και η σύσταση για απαγόρευση των πανηγυριών. Για να έχει, όμως, επιτυχία η προσπάθεια επανα-ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, οι οδηγίες πρέπει να διέπονται από λογική συνοχή. Δεν μπορεί να επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στο εσωτερικό, ενώ ακριβώς την ίδια στιγμή ανακοινώνεται περαιτέρω άνοιγμα των συνόρων σε χώρες όπου η πανδημία καλπάζει. Η αντίφαση υπονομεύει τη συμμόρφωση.