ΑΠΟΨΕΙΣ

Αδυναμία διαλόγου

Ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι δυναμιτίζουν κάθε κανάλι εμπιστευτικής επικοινωνίας με την Αθήνα επιβεβαιώνει ότι έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Η ερντογανική Τουρκία δεν μιλάει πια τη γλώσσα της διπλωματικής συνεννόησης, και αυτό είναι κάτι που είχε ήδη διαφανεί επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης στην Αθήνα. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσει τα εναλλακτικά μέσα πίεσης προς έναν γείτονα του οποίου η αφερεγγυότητα δεν επιτρέπει καλόπιστες προσεγγίσεις.