ΑΠΟΨΕΙΣ

Προνόμια

Η τάση ήταν ανάποδη: Αντί να εκσυγχρονίζεται το Δημόσιο, εισάγονταν αγκυλώσεις του Δημοσίου και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η οπισθοδρόμηση συντελέστηκε με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην οποία επιβλήθηκαν ασφυκτικοί γραφειοκρατικοί περιορισμοί, που, μεταξύ άλλων, χορηγούσαν στους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα προνόμια οιονεί δημοσίων υπαλλήλων. Η άρση αυτών των στρεβλώσεων δικαιολογεί και τον τόνο των συνδικαλιστικών αντιδράσεων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.