ΑΠΟΨΕΙΣ

Το εμπόδιο του ρεύματος

Ο διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης για αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι τιμές του ρεύματος, που σήμερα εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής. Ο αναπροσανατολισμός της ενεργειακής αγοράς είναι αναγκαίος όχι μόνο για να τονωθεί η παραγωγή, αλλά και για να προστατευθεί το περιβάλλον.