ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-7-1940

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ: […] ο Ιταλός αρθρογράφος τονίζει ότι οι Εβραίοι δεν πρέπει να αποκτήσουν εστίαν ή να παραμείνουν πλέον εν τη Μεσογείω η οποία υπέφερε περισσότερον οιασδήποτε άλλης γεωγραφικής ζώνης από την εβραϊκήν διείσδυσιν, και ότι η πλέον ευτυχής δι’ αυτούς λύσις θα ήτο να σταλούν εις Μαδαγασκάρην. Η μεγάλη αύτη νήσος του Ινδικού Ωκεανού, έχουσα επιφάνειαν 600 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ποικίλον κλίμα και δυναμένη να έχη ποικίλην καλλιέργειαν, προσφέρει ευρύ πεδίον εργασίας εις εκείνον που θέλει να εργασθή. Δύναται να δεχθή χωρίς ανυπερβλήτους δυσκολίας τα εκατομμύρια των Εβραίων των ευρισκομένων ακόμη εν Ευρώπη. Η απομάκρυνσις των Εβραίων κατά τον συντάκτην του άρθρου εις Μαδαγασκάρην είτε όπου δήποτε αλλού πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθή [φωτ. Ο μετέπειτα εισηγητής του Σχεδίου Μαδαγασκάρη Φραντς Ραντεμάχερ].

ΟΓΙΑΜΑ: Το ιαπωνικόν ηφαίστειον Ογιάμα, το οποίον δεσπόζει της νήσου Μιγιάκε, εις απόστασιν 175 χιλιομέτρων νοτίως του Τόκιο, και εθεωρείτο εσβεσμένον, εξερράγη αιφνιδίως προχθές. Οι κάτοικοι των πέριξ του ηφαιστείου χωρίων μόλις επρόλαβαν να σωθούν διά της φυγής.